Mengapa Allah Menurunkan Surat Al-Kafirun?

Dalam sebuah riwayat, diceritakan sebab turunnya Surat Al Kafirun ini adalah bermula dari negosiasi Kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Negosiasi tersebut berisikan, Kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk bertukar kebiasaan ibadah umat islam dengan kebiasaan agama mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *